Pracoviská trieskového obrábania

pracovisko trieskoveho obrabania

Frézovacie centrá MCV 1016 a LEAN 1000
Obidve obrábacie centrá sú určené pre náročné práce v kusovej aj sériovej výrobe. Vykonávajú operácie vŕtania, vystružovania, vyvrtávania, frézovania i rezania závitov. Stroje sú štandardne určené pre obrábanie dielov z materiálov oceľ, liatina, neželezné kovy a plastické hmoty.


Pásová píla PEGAS 400 CNC Profi

Je to vysoko produktívna automatická, hydraulicky ovládaná dvojstĺpová pásová píla s viacnásobným podávaním materiálu. Je určená pre kusovú i sériovú výrobu a vzhľadom na robustnú konštrukciu je určená k deleniu širokej škály akostí materiálu vrátane nerezových ocelí, nástrojových ocelí a podobne.